Algemene informatie

Ons gespecialiseerde en betrokken team biedt zeer moeilijk lerende kinderen op maat gesneden onderwijs in een gestructureerde, veilige en tegelijk uitdagende omgeving. We gebruiken methoden en leerlijnen voor onder andere rekenen en taal, die goed aansluiten bij de verschillende niveaus en behoeften van onze leerlingen. Daardoor krijgen de kinderen de rust, de aandacht en daarmee het plezier om het maximale uit hun talenten en mogelijkheden te halen.

Onze leerlingen hebben veel structuur en persoonlijke aandacht nodig. De dagen verlopen voorspelbaar en we visualiseren veel, onder andere met pictogrammen. Zelfredzaamheid en sociale vaardigheden krijgen veel aandacht. Dat begint met kleine dingen, zoals rustig op je stoel zitten of zelf je jas en schoenen aantrekken. Maar we leren de kinderen ook naar anderen te luisteren en te praten over hoe zij zich voelen. Het uiteindelijke doel is dat de jongeren zoveel mogelijk zelfredzaam zijn als ze van school komen.