Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van De Ericaschool. In deze verklaring maken wij inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met jouw privacy. Deze verklaring is van toepassing op alle (persoons)gegevens die De Ericaschool via deze website verwerkt.

Formulieren op de website:

De website van De Ericaschool maakt gebruik van diverse contactformulieren. In deze formulieren worden diverse persoonsgegevens gevraagd zodat er eenvoudig contact met u opgenomen kan worden. Deze gegevens worden per e-mail verstuurd naar de juiste afdeling binnen de school. Enkel werknemers die werkzaam zijn bij De Ericaschool zullen deze e-mails ontvangen. De gegevens worden naast deze website en onze e-mail accounts niet elders opgeslagen.

De persoonsgegevens die u invult in onze formulieren worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Contact opnemen per telefoon of e-mail.

Beveiliging

Om de verzamelde persoonsgegevens veilig te houden hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, voor zover die in redelijkheid van ons kunnen verlangd. Enkele concrete maatregelen welke wij hebben getroffen zijn hieronder benoemd. Indien je meer informatie over de beveiliging wilt ontvangen, dan kun je gerust contact met ons opnemen.

 • We maken gebruik van SSL om verstuurde gegevens te versleutelen.
 • We hanteren een strikt wachtwoord beleid. Zo worden wachtwoorden die (mede) toegang bieden tot persoonsgegevens worden om de 90 dagen veranderd.
 • Medewerkers verplichten we tot geheimhouding.
 • We dragen er zorg aan dat medewerkers instructies hebben ontvangen voor de omgang met persoonsgegevens.
 • Gebruikte software wordt periodiek gecontroleerd en ge-update.
 • Doorlopend wordt de website & server gemonitord op veelvoorkomende risico’s.

Cookies

De Ericaschool gebruikt noodzakelijke en functionele cookies voor een goede werking van onze website. De website plaatst functionele & anonieme analytische cookies in de browser van de bezoeker. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden geplaatst om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Advertentie/tracking cookies zullen uitsluitend geplaatst worden bij een expliciet akkoord. Uitgebreidere informatie over ons cookiebeleid kun je vinden in ons cookiebeleid.


Server log

De server waarop deze website actief is verzamelt informatie in log-bestanden om problemen binnen de website en server op te sporen en op te lossen. In deze logbestanden kan onder andere uw IP-adres, tijdstip & browser opgeslagen worden.

De logbestanden worden uitsluitend gebruikt voor het opsporen van problemen binnen de server, het beveiligen van de server en om misbruik te voorkomen.

Deze logbestanden zullen maximaal 31 dagen bewaard worden voordat deze automatisch worden verwijderd.


Google diensten

De website maakt gebruik van Google Analytics. Deze diensten plaatsen analytische cookies in de browser van de bezoeker en registreren acties welke binnen de website plaatsvinden. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies. Deze privacy maatregelen zijn genomen bij het gebruik van de Google diensten:

 • Gegevens worden anoniem verzameld.
 • Verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • IP wordt niet opgeslagen.
 • Geen gegevens worden gedeeld met Google.
 • Gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die via formulieren zijn, worden opslagen in onze e-mail accounts. De website staat op servers welke beheerd worden door onze hosting partner Rootnet. Wij dragen er zorg aan dat zij de verplichtingen van de AVG zullen naleven.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden.


Uw rechten

Wanneer wij persoonsgegevens van u verzamelen heeft u het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een verwerker waar wij mee samenwerken. Indien u gebruik wil maken van één van deze rechten, dan kan er via onderstaande gegevens contact met De Ericaschool opgenomen worden.

 • De Ericaschool
 • Delftseveerweg 28-30
 • 3134 JJ Vlaardingen
 • Tel: 010 4347186
 • E-mail: ericaschool@wijzer.nu

Graag helpen we u met alle vragen en klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan hier.