Is de Ericaschool passend voor uw kind?

De Ericaschool is een speciale school voor leerlingen die zeer moeilijk leren.

Komt uw kind in aanmerking voor ons type onderwijs dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U kunt dan contact opnemen met de hieronder genoemde personen.

Als u na het gesprek en de rondleiding van mening bent dat de Ericaschool de best passende plek voor uw kind is, kan het aanmeldproces opgestart worden.

Allereerst kijkt het team van professionals of de Ericaschool kan voldoen aan de leer/onderwijs/zorgbehoefte van uw zoon/dochter/pupil. Wanneer dit het geval is zal via het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd moeten worden. Zonder een TLV vanuit het samenwerkingsverband kan uw zoon/dochter/pupil niet worden ingeschreven.

De Ericaschool helpt u bij dit hele proces.

Petra Bos  (IB en ambulant begeleider) p.bos@wijzer.nu

Pablo van der Valk (Adjunct-directeur) p.vandervalk@wijzwer.nu