De Medezeggenschapsraad (MR) op de Ericaschool is een wettelijk verplicht onderdeel waarin ouders, personeelsleden, meedenken en adviseren over het schoolbeleid van de Ericaschool (S.O en V.S.O).

De MR bestaat uit ouders en personeel.

De taken van de MR zijn:

  • Het stimuleren van openheid en onderling overleg binnen de school;
  • De MR brengt verslag uit aan de schoolgemeenschap over haar werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.
  • De MR gaat discriminatie tegen en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen bij haar activiteiten.
  • Het is belangrijk dat de MR openheid bevordert en transparant werkt. De MR-leden praten zoveel mogelijk met hun achterban omdat zij die representeren in de MR.

Mocht u nog meer informatie willen over de MR of overweegt u lid te willen worden. Neem dan contact op met Tineke Valstar, voorzitter MR Ericaschool t.valstar@wijzer.nu