Welkom op de Ericaschool

De Ericaschool is een regionale school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. Met intensieve begeleiding, in kleine groepen, bieden wij kinderen op maat gesneden onderwijs. Hierbij maken we gebruik van methodieken en leerlijnen die speciaal zijn ontwikkeld voor onze doelgroep. Wij bieden onderwijs aan kinderen tot hun achttiende jaar. In uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen tot hun twintigste jaar op de Ericaschool blijven.

In het Speciaal Onderwijs (SO) leren wij de jonge kinderen al zo vroeg mogelijk zelfstandig te functioneren. Met kleine stapjes leren ze taal, rekenen en andere vakken van de basisschool. Allemaal op hun eigen tempo en niveau. We houden rekening met ieders mogelijkheden en kwaliteiten.

In het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voorzien we in de uitstroomprofielen ‘dagbesteding beleving’, ‘dagbesteding taakgericht en activerend’, ‘dagbesteding arbeidsmatig/beschut werk’ en ‘vrije arbeidssector/MBO’. De nadruk van het onderwijs ligt op zelfzorg, praktische vaardigheden en arbeidstoeleiding. Dit ter voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk bestaan na school. Wonen, werken en vrije tijd zijn belangrijke domeinen voor de lessen.

In de groepen VSO3 en VSO4 worden er (groep) stages gelopen om bij het schoolverlaten een soepele overgang naar een dagbesteding te realiseren. Met een betrokken en deskundig team begeleiden wij de kinderen stap voor stap gedurende hun hele schoolcarrière. Daarbij werken we opbrengstgericht en volgen we hun ontwikkeling op de voet. Dit doen we allemaal binnen een vertrouwde en gestructureerde omgeving.

Voor meer informatie: zie het School ondersteuningsprofiel.

POS Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VO Nieuwe Waterweg Noord (op maat) 2022-2023