Teamsamenstelling
Teamsamenstelling
Teamsamenstelling

Teamsamenstelling

Onze locatie en ons team 

Onze school wordt bezocht door ongeveer 275 leerlingen. De Ericaschool is een regionale school voor Speciaal (SO)- en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). Met intensieve begeleiding, in kleine groepen, bieden wij kinderen op maat gesneden onderwijs. Hierbij maken we gebruik van methodieken en leerlijnen die zijn samengesteld voor onze leerlingen. Wij bieden onderwijs aan kinderen tot hun achttiende jaar.

Het managementteam (MT) van de Ericaschool bestaat uit de directeur, adjunct-directeur en de coördinatoren van het SO en VSO.

Het team ziet er verder als volgt uit:

36 leerkrachten

23 leerkrachtondersteuners/onderwijsassistenten

3 IB-ers

2 administratieve krachten

1 conciërge

2 vakleerkrachten bewegingsonderwijs

2 logopedistes

1 ICT-coördinator

4 orthopedagogen

1 fysiotherapeut (niet in dienst)